t/m 31 maart geen lessen!

12 maart 2020

Beste leden,

Naar aanleiding van de actuele ontwikkelingen met betrekking tot de indamming van het coronavirus in Nederland geeft Turning Winsum gevolg aan de oproep van het RIVM en de adviezen van de KNGU (https://dutchgymnastics.nl/nieuws/coronavirus).

De KNGU (koninklijke Nederlandse Gymnastiek Bond) heeft alle wedstrijden en opleidingen afgelast tot en met 31 maart. Deze maatregel gaat met onmiddellijke ingang in. De KNGU geeft aan nog niet te kunnen overzien tot wanneer we de hinder van het coronavirus zullen ondervinden en niet gelijk met een nieuwe wedstrijdplanning te beginnen. Het streven is wel om een nieuwe planning te maken, maar er kunnen geen garanties worden afgegeven.

Aansluitend op de landelijke maatregelen adviseert de KNGU haar verenigingen per direct alle clubactiviteiten (trainingen, wedstrijden, bijeenkomsten, vergaderingen etc.) t/m 31 maart 2020 voorlopig helemaal stil te leggen. Turning Winsum volgt dit advies op wat betekent dat met ingang van vrijdag 13 maart t/m 31 maart alle lessen zullen vervallen.

Alle adviezen en maatregelen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) zijn er op gericht om de gevolgen van deze virusuitbraak in te perken dan wel te vertragen. Net als de KNGU, NOC*NSF en andere sportbonden ondersteunt Turning Winsum deze doelstelling. Mocht er vanuit het RIVM en/of de KNGU het noodzakelijk blijken om nieuwe maatregelen te nemen dan stellen wij jullie daar z.s.m. van op de hoogte middels; mail, website en Facebook.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Turning Winsum

t/m 31 maart geen lessen!