Informatie Beweegdiploma

 

 

Sinds 12 maart 2015 mag Turning Winsum het Beweegdiploma van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) uitreiken. Het Beweegdiploma is opgezet om peuters en kleuters op een juiste en veilige manier te leren hoe ze alle belangrijke vormen van bewegen kunnen leren. Dit gebeurt in een leuke sfeer waarin spelenderwijs leren centraal staat. Er zijn twee niveau’s: Beweegdiploma 1 en Beweegdiploma 2.

Als uw kind alle onderdelen beheerst die gevraagd worden voor het Beweegdiploma dan ontvangt uw kind een uitnodiging voor een diplomafeestje. Voor het uitreiken van het Beweegdiploma organiseren wij een aparte activiteit “de beweegdiploma dag”. Tijdens deze activiteit staan alle bewegingssituaties van de uitgangspunten op en voeren de kinderen de situaties nog eens uit. Daarmee willen wij u laten zien welke vaardigheden de kinderen beheersen.

Als uw zoon of dochter zo ver is dat hij/zij mee kan doen aan het diplomafeestje dan krijgt u daar een persoonlijke uitnodiging voor.

 

Over KNGU en het Beweegdiploma
De Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) vertegenwoordigt als 4e grootste sportbond van Nederland bijna 1.100 gymclubs met 241.500 sporters (2012) in Nederland. De KNGU is de verbindende aanjager voor gymmend, turnend, springend en dansend Nederland. De sporter kan deze sporten ieder op zijn/haar eigen niveau met plezier beleven, in wedstrijd- en sportvormen die passen bij de wensen en behoeften. Van meedoen tot excelleren.
Waarom een beweegdiploma voor kinderen van 2-6 jaar?
Het halen van een zwemdiploma voor het jonge kind is voor veel ouders de normaalste zaak van de wereld en hoort bij de opvoeding. Het behalen van een beweegdiploma voor het jonge kind is nog niet zo vanzelfsprekend, maar o zo belangrijk voor de motorische en sociale ontwikkeling van een jong kind. Het kind kan in 10 tot 20 gymlessen het beweegdiploma behalen.

In de leeftijdsperiode van 2-6 jaar vindt bij kinderen de grootste ontwikkeling van de motoriek plaats. In deze periode komen verbindingen en vertakkingen van de hersencellen tot stand. De snelheid in geleiding van prikkels van spieren naar hersenen en omgekeerd, neemt toe. Er ontwikkelt zich een verfijnde samenwerking tussen het gezichtszintuig, evenwichtszintuig en de sensoren in de spieren, pezen en gewrichten enerzijds en het zenuwstelsel anderzijds. Een goed motorisch fundament is van sterke invloed op de fysieke en mentale gesteldheid. Het is dan ook belangrijk om hierop in te spelen.
Daarnaast is bewegen voor het jonge kind van groot belang om overgewicht tegen te gaan. Zodra het kind goed kan lopen zijn speelse manieren van bewegen noodzakelijk.

De KNGU heeft de ambitie om eind 2017 40.000 Beweegdiploma’s uitgereikt te hebben aan kinderen tussen de 2 en 6 jaar. Gymclubs die het Beweegdiploma aanbieden hebben het KNGU keurmerk ‘Beweegdiploma’. De KNGU ziet onder andere toe op het gebruik van het juiste lesmateriaal, kwaliteit van technisch kader en regelmatige frequentie van de lessen.

Over Mercis en nijntje:

Dick Bruna tekende nijntje, internationaal bekend als miffy,  voor het eerst voor zijn eigen kinderen in 1955. Dit betekende het begin van vele avonturen. Inmiddels is nijntje bekend over de hele wereld en zijn er meer dan 85 miljoen prentenboekjes in meer dan 50 verschillende talen verschenen.

Mercis beheert sinds 1971 wereldwijd de auteursrechten van Dick Bruna en is nauw betrokken bij de ontwikkeling van alle producten, waarvan speelgoed en boekjes het meest bekend zijn. Mercis is tevens de uitgever van de Nederlandse boekjes.