Update coronamaatregelen! (05-10-20)

7 oktober 2020

Update coronamaatregelen!

N.a.v. de landelijke genomen maatregelen, heeft de gemeente Hogeland ook de protocollen voor de sportaccommodaties gestuurd, met een extra maatregel die ons als vereniging wel raakt.  

In de kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen van de sportaccommodaties mogen max 4 personen/kinderen tegelijk aanwezig zijn. Dat houdt in dat deze niet meer gebruikt kan worden voor omkleden (toiletgebruik blijft vooralsnog toegestaan, maar liefst zo minimaal mogelijk).

We vragen van iedereen die naar de les komt, de sportkleding onder de kleren aan te doen voordat je naar de zaal komt en een grote tas mee te nemen waar alle spullen (dus ook jas en schoenen)in kunnen. De tassen (met alle spullen) gaan mee in de zaal en worden op de bank gezet. De lessen stoppen 5 minuten eerder zodat iedereen zijn/haar tas met spullen kan pakken en richting de berging gaat, hier de overkleding, jas en schoenen aantrekt en via de zij-uitgang de zaal verlaat. De nieuwe groep kan dan via de kleedkamers weer binnenkomen.

Voorop staat dat we graag mee willen werken aan het tegenhouden van de toename van besmettingen, en dus alles eraan doen om de maatregelen na te leven. We doen dan ook een dringende oproep aan iedereen om je aan de maatregelen te houden.

Omdat de regels nu zoveel tijd en organisatie gaan vragen, willen we dit niet meer bij de leiding van de groepen neerleggen (zij moeten zich kunnen richten op de voorbereidingen van de lessen en de lessen zelf) maar doen we  een beroep op u als ouders..

In elk geval voor de komende 2 weken willen we graag per les (om vooraf, tijdens en na de les) een ouder als corona-coördinator, om alles in goede banen te leiden, te sturen waar nodig en voorkomende problemen op te lossen/door te spelen.

Dit kunnen wij als bestuursleden helaas niet bij elke groep en vragen daarom dringend hulp van ouders.

Wij stellen een protocol waarop de regels staan en wat er moet gebeuren zodat dat in elk geval duidelijk is voor iedereen en er dus een vaste werkwijze is bij alle groepen. Ook de leiding zal op de hoogte zijn van dit protocol.

Wie is bereid  ons te helpen en mogen wij indelen bij een of meerdere lessen, in elk geval de komende 2 weken?
Reacties graag naar Vera Oosterhuis, via mail (veraoosterhuis68@gmail.com).
De coördinator heeft toegang tot de zaal en is wellicht een kans om toch een keer te kunnen kijken naar uw zoon/dochter.

Verder willen we u erop wijzen dat i.v.m. ventilatie de ramen (en deuren) openstaan en nu het kouder wordt, het verstandig kan zijn om een trui en broek aan te trekken/mee te nemen naar de training.

Update coronamaatregelen! (05-10-20)