Vertrouwenscontactpersoon

Vertrouwenscontactpersoon(VCP) Turning Winsum

Barbara Kuizenga,

mailadres: vertrouwenscontactpersoon@turningwinsum

 

Een VCP is het eerste aanspreekpunt binnen de vereniging die zich inzet voor het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag en is laagdrempelig aanspreekbaar als er zorgen zijn en bij incidenten. Het is belangrijk om zaken bespreekbaar te maken, zowel voor jezelf als voor de vereniging en om erger te voorkomen. Dit kan binnen de vereniging bij het bestuur of de trainers. Lukt dit niet, wil of durf je dit niet, dan kan iedereen – sporters, ouders, trainers, vrijwilligers, toeschouwers, bestuursleden – contact zoeken met de VCP. De VCP hoort aan en verwijst door, deze rol is niet verantwoordelijk voor de oplossing van een incident.

In sport verstaan we onder grensoverschrijdend gedrag seksuele intimidatie en misbruik, intimidatie en machtsmisbruik, pesten en uitsluiting, agressie en geweld en alle vormen van discriminatie.