Peuter- en kleutergym

Op deze pagina vind je meer informatie over de peutergym (kaboutergym) en kleutergym (Gymkids) bij Turning Winsum.
Vanaf groep 3 krijgen onze jongens en meisjes niet meer gezamelijk maar apart les, gericht op de fysieke mogelijkheden binnen het turnen op rereatief- en wedstrijdniveau.

Kaboutergym (2,5-4 jaar)

De peuterlessen worden gehouden in het speellokaal van de basisscholen de 9 Wieken (op woensdagochtend) en de Tiggelddobbe (op vrijdagochtend). In deze overzichtelijke lokalen gebruiken we ‘aangepast’ materiaal en toestellen. Elke peuterles beginnen we op muziek, we doen een dansje en gaan daarna op de toestellen spelen. De kinderen mogen zelf weten waar ze heen gaan. Na een tijdje te hebben ‘gespeeld’/ geoefend sluiten we de les af met klein materiaal of met een spelletje.

Tijdens deze les is er per toerbeurt een extra ouder in de les om mee te helpen.

Gymkids (schoolgroep 1 en 2)

De kleuters van Turning Winsum zijn een uur lang aan het oefenen op veel verschillende basisonderdelen van het bewegen. Veelal komen deze basiselementen uit het beweegdiploma van de KNGU, maar ook andere onderdelen komen aan bod zoals bijv. een spel.
De kleuters gymmen in de gymzaal bij de Borgschool.

In de inleiding wordt al geoefend op: tellen, kleuren en reactievermogen. Dit wordt klassikaal gegeven. Het grootste gedeelte van de les bestaat uit onderdelen van het beweegdiploma aangevuld met meer gevorderde oefeningen voorbereidend op de oefenstof.

Als afsluiting van de les gooien we de remmen los en wordt er vaak nog een spelletje gedaan.