Ouder en Kindgym + kleutergym

Op deze pagina vind je meer informatie over Ouder- en Kindgym (Peuterbeweegtuin) en kleutergym (Gymkids) bij Turning Winsum.
Vanaf groep 3 krijgen onze jongens en meisjes niet meer gezamenlijk maar apart les, gericht op de fysieke mogelijkheden binnen het turnen op recreatief- en wedstrijdniveau.

Ouder- en Kindgym (1,5-4,5 jaar)

De Ouder- en Kind gymlessen worden gehouden in de gymzaal in de Tirrel op zaterdagochtend en worden in reeksen van 20 lessen gegeven, waarna het Nijntje Beweegdiploma gehaald kan worden.

Deze 20 lessenserie wordt in seizoen 2023-2024 gegeven op de volgende zaterdagen: 16 en 30 september, 14 oktober, 4*, 11 en 25 november, 9 en 16 december, 13 en 27 januari, 3 en 17 februari, 2, 16 en 23 maart, 6 en 20 april, 25 mei, en 8 juni. Het beweegdiplomafeestje is op 22 juni. (de datum 4 november is onder voorbehoud, ivm beschikbaarheid van de gymzaal is het mogelijk dat deze datum naar 28 oktober verschuift)

Het is mogelijk om het hele jaar in te stromen.

Gymkids (schoolgroep 1 en 2)

De kleuters van Turning Winsum zijn een uur lang aan het oefenen op veel verschillende basisonderdelen van het bewegen. Veelal komen deze basiselementen uit het beweegdiploma van de KNGU, maar ook andere onderdelen komen aan bod zoals bijv. een spel.

In de inleiding wordt al geoefend op: tellen, kleuren en reactievermogen. Dit wordt klassikaal gegeven. Het grootste gedeelte van de les bestaat uit onderdelen van het beweegdiploma aangevuld met meer gevorderde oefeningen voorbereidend op de oefenstof.

Als afsluiting van de les gooien we de remmen los en wordt er vaak nog een spelletje gedaan.