Nieuwe oefenstof 2021

Oefenstof 2021:

Vanaf seizoen 2021 wordt er op de wedstrijden van de KNGU nieuwe oefenstof gehanteerd.

In deze oefenstof vindt onder andere een wijziging plaats in de leeftijdscategorieën:

Instap – 7, 8 en 9 jaar (voorheen Mini-instap (8 jaar en jonger) en Instap (9 jaar))
Pupil – 10, 11 en 12 jaar (voorheen verdeeld over Pupil 1 (10 jaar), Pupil 2 (11 jaar) en Jeugd 1 (12 jaar))
Jeugd – 13 en 14 jaar (voor heen Jeugd 2 (13 jaar) en Junior (14 jaar))
Junior  – 15, 16 en 17 jaar (voorheen Junior 2e jaar (15 jaar) en Senior (16+)
Senior – 18 jaar en ouder (voorheen 16 jaar en ouder)
Voor de indeling wordt gekeken naar de leeftijd op de peildatum (1 januari).

Voorbeeld: Een turnster is op 1 januari 2021 10 jaar, zij zal dan in het wedstrijd seizoen 20/21 uitkomen in de leeftijdscategorie Pupil (voorheen pupil 1).

Bovenstaande leeftijdscategorieën worden verder onderverdeeld in 3 categorieën:

Onderbouw – Instap – BTS (basis turnsysteem), geen wedstrijden maar een meetmoment
Middenbouw – Pupil – Semi-keuze oefenstof (supplement 1 t/m 7), alleen teamwedstrijden
Bovenbouw – Jeugd, Junior en Senior – keuze oefenstof (supplement A t/m H), team- en individuele wedstrijden

De grootse wijziging vind plaats bij de onderbouw. Deze meiden zullen geen KNGU-wedstrijden meer turnen maar oefenen voor een meetmoment. De KNGU heeft hier voor gekozen om de prestatiedruk bij de jongste turnsters te verminderen en de nadruk te leggen op het plezier in het turnen.

De middenbouw krijgt in plaats van de voorgeschreven D- en N-oefenstof een nieuw systeem met oefenstof die redelijk vergelijkbaar is met de oefenstof van de bovenbouw (supl. A t/m H) maar dan in de supplementen 1 t/m 7.

Voor de bovenbouw geldt dat er voorlopig geen wijzigingen zullen zijn in het turnsyteem. Deze wijzigingen zullen plaatsvinden voor seizoen 2022/2023

Meer uitleg over de oefenstof volgt.

Onderstaand 3 video’s over de nieuwe oefenstof (waarom, wat en hoe).