Bestuur

Het bestuur van Turning Winsum bestaat  uit de volgende bestuursleden:
Functie Naam Contact
Voorzitter Vacature
Secretaris Erika Stam bestuur@turningwinsum.nl
Penningmeester Marijke de Gries penningmeesterturningwinsum@gmail.com
Technische zaken Vera Oosterhuis
Wedstrijdsecretariaat Vacature wedstrijd@turningwinsum.nl
Algemeen lid, PR Oxana de Boer

 

Het bestuur vergadert ongeveer 6 keer per jaar en houdt 1 keer per jaar een algemene ledenvergadering.

We zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers om het bestuur aan te vullen of om andere taken uit te voeren. Denk aan activiteitencommissie, toestellencommissie of om een keer mee te helpen bij het tweejaarlijkse gala, het beweegdiploma, de clubkampioenschappen of een door ons georganiseerde (turn)wedstrijd.

Verder vragen we aan de (ouders van) onze turn(st)ers om minimaal 1 keer per jaar te helpen tijdens een activiteit en/of wedstrijd. Dit gaat om klussen als toestellen verplaatsen van bijvoorbeeld de Borgweg naar de Sporthal in Winsum, koffie verkopen of rondbrengen tijdens de wedstrijd of helpen met het opbouwen voor de wedstrijd en na afloop helpen met opruimen.
Hoe meer handen hoe lichter het werk, samen staan we sterk!

Ook interesse om te komen helpen bij (één van) onze activiteiten? Neem contact op met het bestuur (bestuur@turningwinsum.nl).

Samen staan we sterk