Selectie turnen

Selectie turnen

Heb je veel plezier in het turnen, een enorm doorzettingsvermogen, kun je zelf aan de slag met gegeven oefeningen/opdrachten en heb je aanleg om een goede turn(st)er te worden? Dan wordt je wellicht gevraagd voor onze selectiegroep.
Bij de selectiegroep heb je de basisvormen goed onder de knie en worden de oefeningen steeds lastiger. Omdat je voor moeilijkere oefeningen veel kracht en lenigheid nodig hebt, wordt hier gericht op getraind. Overslagen op de vloer; salto’s op de trampoline en langzaam heffen tot handstand oefenen we bijna elke week.
Van de selectiegroep wordt verwacht dat ze meedoen aan wedstrijden.

Onze selectie traint op de dinsdag (o.l.v. Melissa) en vrijdag (o.l.v. Vera, Danielle en Aaricia), afhankelijk van het niveau trainen selectieleden op één of beide dagen.
Tijdens de selectie groepen proberen we zo veel mogelijk assistentie te regelen zodat er heel veel gedaan kan worden in één les.

Meisjes/Dames selectie

Voor de turnsters hebben we een Onderbouw (en middenbouw) en een Bovenbouw-selectie. De Onder (en Middenbouw)-selectie is t/m 12 jaar en de Bovenbouwselectie is vanaf 13 jaar. Dit is gelijk aan de leeftijdscategorieën van de KNGU voor de wedstrijden. Onze turnsters komen op dit moment uit in de 2e t/m 6e divisie.
De beide selecties trainen op de dinsdag en de vrijdag. Als gekozen wordt om maar 1x in de week te trainen, dan zal deze training alleen plaatsvinden op de vrijdag.

Voor de turnsters in de 5e en 6e divisie geldt dat ze kunnen kiezen één of twee keer in de week te trainen.
De turnsters in de 2e, 3e en 4e divisie trainen op de dinsdag en de vrijdag. Dit omdat er in de hogere niveaus meer trainingsuren nodig zijn om de elementen en oefenstof onder de knie te krijgen.

Selectiereglement

Klik op deze link voor het Selectiereglement; Selectiebeleid Turning Winsum

Dinsdag selectieVrijdag selectie

 

 

 

Onze selectie houdt ook haar eigen Instagram pagina bij!
@turningwinsumselectie

Hier worden regelmatig leuke en gekke filmpjes van vorderingen, bloopers en gezellige lessen geplaatst.