Contributie

Contributie seizoen 2022-2023

De contributie wordt halfjaarlijks geïnd middels een factuur, het bedrag kan worden overgemaakt op  rekeningnummer; NL08 INGB 0001 7525 69, t.n.v. Turning Winsum onder vermelding van lidcode en factuurnummer. De contributie mag in overleg met de penningmeester ook in maandelijkse termijnen worden overgemaakt.

Van de contributie betaalt de vereniging o.a. de zaalhuur, de trainers en nieuwe materialen. Als vereniging maken we geen winst.

Bent u niet in staat het lidmaatschap te betalen? Het Jeugdsportfonds kan een lidmaatschap vergoeden voor kinderen t/m 17 jaar. Kijk voor meer informatie onder aan deze pagina.

Deelname aan (KNGU) wedstrijden worden apart geïnd.

We hanteren de volgende leeftijdscategorieën:

Peuter: 0-3 jaar
Junior: 4-15 jaar
Senior: 16 jaar en ouder

De contributie in het schema hieronder is exclusief bondscontributie en wedstrijdgeld

(behalve voor Ouder&Kindgym, dan zit alles in de pakketprijs)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overige kosten:

Inschrijfgeld, eenmalig              €   7,50
Bondscontributie jeugd             €  12,90 per halfjaar
Bondscontributie volwassen     €  15,90 per halfjaar

 

Jeugdfonds Sport & Cultuur – alle kinderen doen mee!

Jeugssportfonds

Sommige kinderen kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Het lidmaatschap van een sportvereniging kan moeilijk op te brengen zijn voor ouders met een laag inkomen. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt hierbij.

Per 1 januari 2018 kunt u in de gemeenten BMWE (Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond) uw aanvraag indienen via www.leergeldhoogeland.nl.

 

 

 

 

 

Kindpakket