Contact

Contact met Turning Winsum

Via deze website, Facebook en Instagram proberen we u zo goed mogelijk te informeren en op de hoogte te houden.
Voor vragen, op- en/of aanmerkingen over de lessen en/of informatie over een proefles kunt u terecht bij het bestuur: bestuur@turningwinsum.nl
Tijdens lestijden kunt u ook bij de leiding terecht.

 

Secretariaat en ledenadministratie

Postadres: Bestuur Turning Winsum, Kerspel 38, 9951 VB Winsum

Mailadres: bestuur@turningwinsum.nl

Bank: NL08 INGB 0001 7525 69 t.n.v. Turning Winsum

 

Wedstrijdsecretariaat

Mailadres: wedstrijd@turningwinsum.nl

Bank:  NL48 INGB 0006 3558 57 t.n.v. Turning Winsum met vermelding van welke wedstrijd + naam van de deelne(e)m(st)er

 

Sport- en gymzalen

Borgweg: Borgweg 44A, Winsum

Negen Wieken: Het Hoge Heem 1, Winsum

Tiggeldobbe: Zadelmakerij 6, Winsum

Schouwerzijlsterweg: Schouwerzijlsterweg 7A, Winsum

HHC: Meeden 35, Winsum

 

Website en sociale media

Voor vragen en/of opmerkingen m.b.t. de website en sociale media kunt u contact opnemen via het onderstaande mailadres:

Mailadres: turningwinsum@gmail.com