Contact

Aangezien we zien dat er vaak mailtjes op de verkeerde plek aankomen waardoor de reactie terug lang(er) op zich kan laten wachten willen we op deze manier nog even laten weten dat berichten met vragen/opmerkingen/proeflessen naar bestuur@turningwinsum.nl mogen worden gestuurd.
Via dit mailadres proberen we alle mailtjes zo snel mogelijk te beantwoorden.
Contact met Turning Winsum

Via deze website, Facebook en Instagram proberen we u zo goed mogelijk te informeren en op de hoogte te houden.
Voor vragen, op- en/of aanmerkingen over de lessen en/of informatie over een proefles kunt u terecht bij het bestuur: bestuur@turningwinsum.nl
Tijdens lestijden kunt u ook bij de leiding terecht.

 

Secretariaat en ledenadministratie

Postadres: Bestuur Turning Winsum, Kerspel 38, 9951 VB Winsum

Mailadres: bestuur@turningwinsum.nl of leden@turningwinsum.nl

Bank: NL08 INGB 0001 7525 69 t.n.v. Turning Winsum

 

Wedstrijdsecretariaat

Mailadres: wedstrijd@turningwinsum.nl

Bank:  NL48 INGB 0006 3558 57 t.n.v. Turning Winsum met vermelding van welke wedstrijd + naam van de deelne(e)m(st)er

 

Vertrouwenscontactpersoon

Mailadres: vertrouwenscontactpersoon@turningwinsum.nl

 

Sport- en gymzalen

De Tirrel: Meeden 1, 9951 HZ Winsum

Schouwerzijlsterweg: Schouwerzijlsterweg 7A, 9951 TG Winsum

 

Website en sociale media

Voor vragen en/of opmerkingen m.b.t. de website en sociale media kunt u contact opnemen via het onderstaande mailadres:

Mailadres: bestuur@turningwinsum.nl