Contact

Via deze website, Facebook en Instagram proberen we u zo goed mogelijk te informeren en op de hoogte te houden.
Mocht u vragen, op- of aanmerkingen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met het bestuur: bestuur@turningwinsum.nl
Tijdens lestijden kunt u ook bij de leiding terecht.

 

Secretariaat en ledenadministratie

Postadres: Bestuur Turning Winsum, Kerspel 38, 9951 VB Winsum

Mailadres: bestuur@turningwinsum.nl

Bank: NL08 INGB 0001 7525 69 t.n.v. Turning Winsum

 

Wedstrijdsecretariaat

Mailadres: wedstrijd@turningwinsum.nl

Bank:  NL48 INGB 0006 3558 57 t.n.v. Turning Winsum met vermelding van welke wedstrijd + naam van de deelne(e)m(st)er