Corona

Corona en sporten, hoe gaan wij daar mee om?

Wij volgen de richtlijnen van het RIVM, de KNGU en het NOC*NSF.

Vanaf maandag 17 augustus, zijn alle lessen bij Turning Winsum weer gestart. We kunnen weer volledige lessen aanbieden in de gymzalen.
Voor het binnensporten zijn de volgende protocollen m.b.t. het Corona-virus van toepassing: We houden ons aan onderstaande protocollen:

– Informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en zorg dat ze altijd de aanwijzingen van de trainers opvolgen.
– Doe de gezondheidscheck: heeft u klachten zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts, blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen.
– De kleedkamers zijn wel weer open, maar we vragen iedereen al zoveel mogelijk in sportkleding te komen om zo min mogelijk om te kleden.
– Volg verder de instructies zoals aangegeven in de gymzaal.

We proberen ons strikt aan het reguliere lesrooster te houden maar het kan zijn dat door de wisseling van de wacht een les 5 minuten eerder stopt of later eindigt. Ouders kunnen de normale tijden hanteren voor brengen en halen.

We vragen ouders/ leden:
– Blijf thuis als je verkouden of grieperig bent
– Niet eerder dan maximaal 10 minuten voor aanvang van de training aanwezig te zijn
– Niet later dan maximaal 10 minuten na einde training opgehaald te worden en bij voorkeur zo snel mogelijk
– Halen en brengen kan tot in de hal met in acht neming van 1,5 meter.
– Ouders lopen NIET mee de kleedkamer en gymzaal in (behalve voor de peuters en kleuters). Blijf als ouder zoveel mogelijk in de auto, buiten of in de hal wachten.
– Voor iedereen van 18 jaar en ouder geldt dat ze 1,5m afstand moeten bewaren.
– Er staat bij binnenkomst in de hal handgel of desinfectiespray die verplicht gebruikt moet worden. In de gymzaal staat ook handgel zodat je ook tussentijds je handen kan wassen als je bijvoorbeeld naar de wc bent geweest of bij het wisselen van toestellen!
– Blijf zoveel mogelijk met je handen van je gezicht af dus zorg bijvoorbeeld dat haren goed vastzitten zodat je deze niet hoeft weg te vegen
– Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes
– Schud geen handen
– Blijf in de kleedkamer wachten tot de leiding aangeeft dat de les begint, en de leden van de voorgaande les de zaal uit zijn.
– Na afloop van de les was je je handen weer met handgel/desinfectiespray en ga weer zo snel mogelijk naar huis.
– Als je ouders er nog niet zijn, blijf dan in de hal wachten
Mocht je als ouder toch in de zaal willen om bv iets met de train(st)er te bespreken of te kijken bij een proefles kan dit bij uitzondering i.o.m. de train(st)er en is de 1,5 meter regel van toepassing.

We vragen mee te nemen:
– Een lege blaas! toiletten zijn open, maar we raden je aan er zo min mogelijk gebruik van te maken
– Neem je eigen bidon/flesje met water mee en deel dit niet met andere kinderen Voor leden van 18 jaar en ouder vragen wij (buiten de training) te allen tijde rekening te houden met het houden van 1,5m afstand van elkaar, respecteer ook de afstand van de trainer/ trainster.

Onderstaand een aantal gemaakte afspraken, protocollen en regels m.b.t. het Corona-virus.