Corona

Corona en sporten, hoe gaan wij daar mee om?

Wij volgen de richtlijnen van het RIVM, de KNGU en het NOC*NSF.

Vanaf maandag 17 augustus, zijn alle lessen bij Turning Winsum weer gestart. We kunnen weer volledige lessen aanbieden in de gymzalen.
Voor het binnensporten zijn de volgende protocollen m.b.t. het Corona-virus van toepassing: We houden ons aan onderstaande protocollen:

Vanaf 14 oktober zijn er vanuit het kabinet aangescherpte maatregelen die aanpassingen voor de sport vergen. Voor de leiding, sporters, andere clubleden en ouders staan hieronder deze aanpassingen die voor onze sport en TURNING Winsum gelden vanaf woensdag 14 oktober om 22.00 uur.

De algemene maatregelen van de RIVM blijven gelden. Voor alle leeftijden geldt bij klachten blijf je thuis en je blijft thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is of koorts of benauwdheidsklachten heeft.

Hieronder aanvullende maatregelen voor TURNING:

 • De kleedruimtes en douches zijn gesloten. Verzoek aan de sporters om zoveel mogelijk omgekleed naar de training te komen; ‘overkleding’ (jas/schoenen, trainingspak) wordt in de zaal in de tas gestopt en na afloop meegenomen naar de berging.
 • Voor binnengaan van het gebouw door de hoofddeur, worden de handen ontsmet met door de vereniging beschikbaar gestelde desinfecterende handgel of ontsmettingsmiddel. Leden wordt geadviseerd gelijk bij thuiskomst ook je handen te wassen.
 • Iedereen die 13 jaar of ouder is moet verplicht een mondkapje dragen in alle publieke ruimtes (en deze mogen af in de zaal). Voor de leiding en assistenten in de leeftijd van 18+ geldt dit niet; zij zijn verplicht de hele training/les een mondkapje of gezichtsscherm te dragen.
 • Voor binnenkomst doet elke leiding een gezondheidscheck bij de aanwezige sporters
 • Voor ouders is er helaas geen toegang tot de gebouwen (uitgezonderd zijn ouders die deel uitmaken van de groep ondersteuners tijdens de les, bv bij het klaarzetten van toestellen). Leden komen enkele minuten voor aanvang van de les naar de gymzaal en wachten buiten tot ze worden opgehaald door de leiding.
 • De lessen stoppen 5 minuten eerder zodat iedereen de tijd heeft zijn/haar spullen te pakken en te vertrekken door de zijdeur (dit is tegelijk het ventilatiemoment na afloop en voor aanvang van de volgende groep.
 • na afloop van de sportactiviteit dien je de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaten
 • Toilet gebruik blijft toegestaan voor noodgevallen, maar liever thuis.
 • Omdat het gebruik van kleedkamers nu niet meer is toegestaan en daar dus geen overzicht meer gehouden hoeft te worden, vervalt de functie van corona coördinator weer.
 • T.a.v. de 1,5 meter afstand:
 •    Sporters van 18 jaar en ouder moeten ook tijdens het sporten 1,5 meter afstand houden t.o.v. alle andere sporters vanaf 13 jaar en ouder.
  Denk dan ook aan het wachten bij toestellen of bij magnesiumbakken bv. en het eten en drinken tijdens de training
 •    Bij sporten geldt de 1,5 meter afstand niet voor:
  – Kinderen tot en met 12 jaar: dus onderling geen afstand en ook van deze kinderen tot leden van andere leeftijdsgroepen
  – Personen t/m 17 jaar onderling
  – LET OP: dus wel afstand met mensen van 18 jaar en ouder.
 •    Voordat je de zaal inkomt moet de 1,5 meter afstand nageleefd worden (vanaf 13 jaar).
 •    Er wordt gekeken of er markeringen of id. aangebracht gaat worden hiervoor. Tot die tijd graag op eigen verantwoordelijkheid.
 • Voor sporters van 18 jaar en ouder geldt dat er gesport mag worden in groepjes van max 4 personen: Wel mag je tot een totaal van 30 personen komen zolang het maar groepjes van max 4 zijn altijd in dezelfde samenstelling.
 • Vangen mag indien het nodig is voor beoefening van de sport. Beperk de duur zoveel mogelijk voor sporters van 13 jaar en ouder en alleen met mondkapje/gezichtsscherm.

Wijzigingen vrijdag(selectie)lessen:

Voor de vrijdag gaan we tijdelijk een aanpassing doen aan de indeling / trainingstijden van de selectie en de turngroep. Omdat het onmogelijk is om de 1 ½ meter regel te handhaven boven de 18 jaar doordat dit gemengde groepen zijn (18+ en 18 -), gaat de volgende wijziging in per 23 oktober:

17.30 – 19.00 uur                Selectie groep tot 18 jaar
18.00 – 19.00 uur                Turngroep tot 18 jaar voegt bij selectie
19.15 – 20.45 uur                Selectie en turngroep leden vanaf 18 jaar

In de selectietraining op dinsdag zitten minder deelnemers en is er 1 groepje van 18+ is die altijd de 1.5m regel dient aan te houden. Graag vanuit alle deelneemsters hier aandacht voor.

We hopen hiermee iedereen voor de komende 4 weken voldoende te hebben ingelicht en op deze manier een zo veilig mogelijke omgeving voor onze trainers / trainster / leden en gezinnen te creëren.


– Informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en zorg dat ze altijd de aanwijzingen van de trainers opvolgen.
– Doe de gezondheidscheck: heeft u klachten zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts, blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen.
– De kleedkamers zijn wel weer open, maar we vragen iedereen al zoveel mogelijk in sportkleding te komen om zo min mogelijk om te kleden.
Update 5-10-2020:
In de kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen van de sportaccommodaties mogen max 4 personen/kinderen tegelijk aanwezig zijn. Dat houdt in dat deze niet meer gebruikt kan worden voor omkleden (toiletgebruik blijft vooralsnog toegestaan, maar liefst zo minimaal mogelijk).We vragen van iedereen die naar de les komt, de sportkleding onder de kleren aan te doen voordat je naar de zaal komt en een grote tas mee te nemen waar alle spullen (dus ook jas en schoenen)in kunnen. De tassen (met alle spullen) gaan mee in de zaal en worden op de bank gezet. De lessen stoppen 5 minuten eerder zodat iedereen zijn/haar tas met spullen kan pakken en richting de berging gaat, hier de overkleding, jas en schoenen aantrekt en via de zij-uitgang de zaal verlaat. De nieuwe groep kan dan via de kleedkamers weer binnenkomen.
– Volg verder de instructies zoals aangegeven in de gymzaal.

We proberen ons strikt aan het reguliere lesrooster te houden maar het kan zijn dat door de wisseling van de wacht een les 5 minuten eerder stopt of later eindigt. Ouders kunnen de normale tijden hanteren voor brengen en halen.

We vragen ouders/ leden:
– Blijf thuis als je verkouden of grieperig bent
– Niet eerder dan maximaal 10 minuten voor aanvang van de training aanwezig te zijn
– Niet later dan maximaal 10 minuten na einde training opgehaald te worden en bij voorkeur zo snel mogelijk
– Halen en brengen kan tot in de hal met in acht neming van 1,5 meter.
– Ouders lopen NIET mee de kleedkamer en gymzaal in (behalve voor de peuters en kleuters). Blijf als ouder zoveel mogelijk in de auto, buiten of in de hal wachten.
– Voor iedereen van 18 jaar en ouder geldt dat ze 1,5m afstand moeten bewaren.
– Er staat bij binnenkomst in de hal handgel of desinfectiespray die verplicht gebruikt moet worden. In de gymzaal staat ook handgel zodat je ook tussentijds je handen kan wassen als je bijvoorbeeld naar de wc bent geweest of bij het wisselen van toestellen!
– Blijf zoveel mogelijk met je handen van je gezicht af dus zorg bijvoorbeeld dat haren goed vastzitten zodat je deze niet hoeft weg te vegen
– Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes
– Schud geen handen
– Blijf in de kleedkamer wachten tot de leiding aangeeft dat de les begint, en de leden van de voorgaande les de zaal uit zijn.
– Na afloop van de les was je je handen weer met handgel/desinfectiespray en ga weer zo snel mogelijk naar huis.
– Als je ouders er nog niet zijn, blijf dan in de hal wachten
Mocht je als ouder toch in de zaal willen om bv iets met de train(st)er te bespreken of te kijken bij een proefles kan dit bij uitzondering i.o.m. de train(st)er en is de 1,5 meter regel van toepassing.

We vragen mee te nemen:
– Een lege blaas! toiletten zijn open, maar we raden je aan er zo min mogelijk gebruik van te maken
– Neem je eigen bidon/flesje met water mee en deel dit niet met andere kinderen Voor leden van 18 jaar en ouder vragen wij (buiten de training) te allen tijde rekening te houden met het houden van 1,5m afstand van elkaar, respecteer ook de afstand van de trainer/ trainster.

Onderstaand een aantal gemaakte afspraken, protocollen en regels m.b.t. het Corona-virus.