Bestuur

Het bestuur van Turning Winsum bestaat  uit de volgende bestuursleden:

Voorzitter Carola Veenstra
Secretaris Erika Stam
Penningmeester Anne Vaatstra
Technische zaken Vera Oosterhuis
Wedstrijdsecretariaat Vacature
Algemeen lid, PR Vacature

Het bestuur vergadert ongeveer 6 keer per jaar en houdt 1 keer per jaar een algemene ledenvergadering.

We zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Om het bestuur aan te vullen of om andere taken uit te voeren. Denk aan activiteitencommissie, jeugdcommissie, toestellencommissie of om een keer mee te helpen bij het tweejaarlijkse gala.

Verder vragen we aan de ouders van onze turn(st)ers om minimaal 1 keer per jaar te helpen tijdens een wedstrijd. Dit gaat om klussen als toestellen verplaatsen van bijvoorbeeld de Borgweg naar de Sporthal in Winsum, koffie verkopen of rondbrengen tijdens de wedstrijd of helpen met het opbouwen voor de wedstrijd en na afloop helpen met opruimen. Hoe meer handen hoe lichter het werk.